O firme

Spoločnosť ENERGOSAM, s.r.o. Myjava bola založená v roku 2000 za účelom výroby a dodávky energií a služieb pre odberateľov sídliacich v areáli bývalej Slovenskej armatúrky Myjava a blízkeho okolia.

V súčasnom období spoločnosť zabezpečuje distribúciu a dodávku energie na úrovni vysokého a nízkeho napätia pre odberateľov napojených na distribučnú sieť ENERGOSAM-u, s.r.o., ako aj distribúciu a dodávku zemného plynu pre odberateľov, ktorí sú napojení na distribučnú sieť plynu patriaceho spoločnosti ENERGOSAM, a to v nadväznosti licencie z Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Okrem uvedeného, spoločnosť na základe oprávnenie z Technickej inšpekcie zabezpečuje opravy vyhradených technických zariadení s napätím do 22 000 Voltov vrátane bleskozvodov. Spoločnosť vykonáva taktiež projekčnú činnosť v oblasti projektovania elektrických rozvodov a zariadení do 1 000 V.

Galéria

Kontaktné informácie